3D大脚警车竞速

类别: 3D, , 过关, 驾驶, 赛车 - 提交 2013/4/18 17:39:09

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

3D大脚警车竞速

3D大脚警车竞速

游戏介绍:

这是一辆可怕的大怪物卡车,看它的造型就知道性能超级棒,宽阔的轮胎适合任何的跑道,一级棒的减震功能让它在山地里无所匹敌,这么一辆外形恐怖的大怪物卡车跟其他的大怪物卡车一起比赛的场景一定很刺激,来吧,这场比赛的结果等着你体验。

操作指南:

键盘方向键↑↓控制前进后退,←→键控制方向,Enter键暂停游戏。
18278 票
3077 票
85.6%
嵌入代码: 链接代码: