3D大卡车竞速

类别: 3D, 驾驶, 障碍, 赛车, 卡车 - 提交 2012/8/26 0:35:51

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

3D大卡车竞速

3D大卡车竞速

游戏介绍:

专利的赛车不再是赛车、 卡车赛车、 3D 场景和观点让赛车更多令人兴奋的你,快到驾驶卡车对其他对手,道路障碍和加速休息哦 。

操作指南:

箭头键移动。
21385 票
3499 票
85.9%
嵌入代码: 链接代码: