NBA大灌篮

类别: 篮球, 搞笑, 计时, 投掷 - 提交 2012/7/23 0:46:25

 
 
 
 
 
 
 
Game loading...
 
 
 
 
 
 

NBA大灌篮

NBA大灌篮

游戏介绍:

篮球将移动到篮球里,当它移动到正确的地方射击,您需要要按住鼠标,直到该男子跳到最好的位置,然后释放鼠标。

操作指南:

左的鼠标键-按下并释放射击。
21564 票
3515 票
86.0%
嵌入代码: 链接代码: